Årsmøte 2016

Årsmelding for 2015 fra årsmøte 2016

Protokoll fra årsmøte 2016

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 26.4.16

Lovnorm Vennesla Rytterforening Vedtatt 2016

Styreprotokoller for perioden 2016

Samlereferat 29.03_05.04_26.04_12.05.16

Styremøte 26.05.16. Stevne 2016

Styremøte 16.08.16

Styremøte 31.08.16

Styremøte 21.09.16

Styremøte 12.10.16

Styremøte 7.12.16

Styremøte 3.1.17

Medlemsmøter 2016

Medlemsmøte 12.10.16