Styret innkaller herved til årsmøte i Vennesla Rytterforening.

Årsmøtet avholdes søndag 4. februar 2018 kl. 14:00 i varmestua på Vennesla Hestesportsenter.

Klikk her for å lese sakslisten

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes til venneslarytterforening@gmail.com innen 21.01.2018. Eksempel på saker kan være aktiviteter, arrangementer, prioriteringer osv.
Husk: Dette er DIN sjanse til å påvirke hva klubben skal jobbe med i året som kommer!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsbetingelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 6 til § 8: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret