Vi er dessverre nødt til å avlyse stevnet vårt 29. april – 1. mai grunnet mangel på kvalifisert teknisk personell. Vi har jobbet på spreng for å klare å få hentet inn godkjent banebygger osv. da de opprinnelige måtte melde avbud, men det er dessverre ingen tilgjengelige.