Styret innkaller herved til årsmøte i Vennesla Rytterforening.
Årsmøtet avholdes den 05.02.2017 kl. 17:00 i varmestua på Vennesla Hestesportsenter.

Klikk her for å lese sakslisten.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19.01.2017 til venneslarytterforening@gmail.com. Eksempel på saker kan være aktiviteter, arrangementer, prioriteringer osv.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: venneslarytterforening.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret